دانلود پروژه کارآفرینی ترشیجات - خیار شور و مربا

دسته بندي : کارآفرینی » صنایع غذایی

دانلود پروژه کارآفرینی با موضوع کارآفرینی ترشیجات - خیار شور و مربا

دانلود پروژه کارآفرینی با موضوع کارآفرینی ترشیجات ، خیار شور و مربا 

نوع فایل PDF

تعداد صفحات : 109

چکيده :

هدف از انجام اين بررسي ، مطالعه و امکان سنجي احداث واحد توليد ترشي و خيارشور است . در

اين بررسي بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامين مواد

اوليه و کليه ماشين الات و ساير امکانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده

است.

طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود ١ ميليارد تومان دارد و

سرمايه در گردش مورد نياز برابر ٧٠٠ ميليون تومان و کل هزينه هاي توليدي سالانه برابر ٣,٧٣

ميليارد تومان است. سرمايه گذاري اوليه طرح ظرف مدت كمتر از ٦ ماه برگشت مي يابد . ليكن

برآورد هاي اقتصادي به شدت تابع قيمت فصلي مواد اوليه مي باشد و توانايي رقابت با شركت هاي

ديگر نيز بسيار حائز اهميت است.

احداث واحد در استان هايي نظير تهران، آذربايجان شرقي و غربي، اصفهان، فارس، خراسان رضوي،

خوزستان و همدان و اردبيل که از نقطه نظر راه هاي ارتباطي و امکانات شهرک هاي صنعتي و

بعلاوه نزديکي به بازار مصرف از مزيت نسبي برخوردار هستند، پيشنهاد مي شود.

 

خیارشور وترشی

چکیده 1

-1 معرفی محصول 1

-1-1 مشخصات کلی محصول 1

-2-1 شماره تعرفه گمرکی 1

-3-1 شرایط واردات وصادرات 1

-4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 1

-5-1 قیمتتولید داخلی و جهانی محصول 1

-6-1 موارد مصرف و کاربرد 2

-7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 2

-8-1 اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز 3

-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

2 وضعیت عرضه و تقاضا : 4

2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي - 1-2 و 2

توسعهو در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 4

-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85  8

-4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 8

-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 9

-6-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم

1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف

تکنولوژي هاي مرسوم

در فرآیند تولید محصول : 11

شیر سویا 11

-3 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 19

-1-3 محوطه سازي 20

-2-3 ساختمان 21

3-3 ماشین آلات 22

-4-3 تاسیسات 24

-5-3 وسائط نقلیه 24

-6-3 تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی 25

-7-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده 25

-8-3 هزینه هاي قبل از بهره برداري 26

-9-3 سرمایه در گردش 27

-10-3 برآورد حقوق و دستمزد 28

-11-3 برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات 30

-12-3 هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهلاك 31

-13-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده تولید 31

-14-3 هزینه هاي توزیع و فروش 32

-15-3 جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید 32

-16-3 نتیجه گیري 33

-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 34

-5 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح35

وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 36

-7 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح 36

-8 وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی 36

-9 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید 37

-10 در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود 38

مربا

چکیده 40

-2 معرفی محصول 41

-1-2 مشخصات کلی محصول 41

-2-2 شماره تعرفه گمرکی 41

-3-2 شرایط واردات وصادرات 41

-4-2 استانداردهاي ملی وجهانی 42

-5-2 قیمتتولید داخلی و جهانی محصول 42

-6-2 موارد مصرف و کاربرد 43

-7-2 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 43

-8-2 اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز 43

-9-2 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 43

-3 وضعیت عرضه و تقاضا : 44

2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 44 - 1-2 و 2

-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول

سال 47 85

-7-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 47

-8-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان

توسعه آن 48

-9-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم 62

1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف

تکنولوژي هاي مرسوم

در فرآیند تولید محصول : 62

مربا 62

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت 77

-1-3 محوطه سازي 78

-2-3 ساختمان 79

-3-3 ماشین آلات 80

-4-3 تاسیسات 81

-5-3 وسائط نقلیه 82

-6-3 تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی 82

-7-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده 82

-8-3 هزینه هاي قبل از بهره برداري 83

-9-3 سرمایه در گردش 85

-10-3 برآورد حقوق و دستمزد 86

-11-3 برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات 88

-12-3 هزینه هاي تعمیر و نگهداري و استهلاك 89

-13-3 هزینه هاي متفرقه و پیشبینی نشده تولید 89

-14-3 هزینه هاي توزیع و فروش 89

15-3 جدول هزینه هاي ثابت و متغیر تولید 90

-16-3 نتیجه گیري 91

-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 92

-5 پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح 93

-6 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 93

-7 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی

امکان تامین آنها در منطقه مناسببراي اجراي طرح 93

-8 وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی 94

-9 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید 94

-10 در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این

پروژه ها چگونه خواهد بود 95

مراجع 96

پیوست ها ( بخشنامه هاي مربوط به قوانین واردات و صادرات ) 96

دسته بندی: کارآفرینی » صنایع غذایی

تعداد مشاهده: 1401 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

حجم فایل:1,803 کیلوبایت

 قیمت: 3,450 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل