پایان نامه بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن

دسته بندي : فنی و مهندسی » معدن

فصل اول: تعریف پارامترهای طراحی انفجار

عنوان

 

مقدمه

7

1-1- تعریف پارامترهای طراحی انفجار

8

1-2- روش های طراحی پارامترهای انفجار

14

1-2-1- ضخامت بار سنگ

14

1-2-2- روشهای محاسبه بردن

15

1-2-3- فاصله ردیفی چالها

16

1-2-4- ارتفاع پله

17

1-2-5- اضافه چال

18

1-2-6- گل گذاری

19

1-2-7- شیب چال

20

1-2-8- محاسبه وزن ستون ماده منفجره

21

1-2-9- خرج گذاری منقطع یا چند مرحله ای

22

1-2-10- انرژی ویژه

23

1-2-11- خرج ویژه

25

1-2-12- خرج ته چال

27

1-2-13- خرج میان چال

28

فصل دوم :  بهینه سازی چالهای انفجاری                                            29

1-2- انواع مواد منفجر ه                                                                               30 

2-2- مواد منفجره معمول در معادن                                                                  31

2-3- مواد منفجره ژله ای                                                                               32

2-4- تئوریهای انفجار                                                                                    35

2-4-1- تئوری long forse                                                                            35

2-4-2- تئوری   ASH                                                                                  36 

2-4-3- تئوری nitronobel                                                                           39 

2-4-4- تئوری اندرسون                                                                                  40

2-4-5- تئوری پیرس                                                                                      41

2-4-6- تئوری کوینا                                                                                       42

2-4-7- تئوری اولافسون                                                                                 43   

فصل سوم :  بهینه سازی آتشبازی در معدن سنگ آهن چغارت                   48

3-1- بررسی وضعیت خاص معدن سنگ آهن چغارت                                             49

3-2- آبشناسی معدن چغارت                                                                            50

3-3- بررسی پارامترهای انفجار معدن چغارت                                                     51

3-4- بهینه سازی سیستم حفاری آتشباری                                                             57

فصل چهارم : بهینه سازی آتشباری در معدن سنگ آهن گل گهر

64

4-1- بررسی وضعیت معدن سنگ آهن گل گهر

65

4-1-1- مشخصات معدن گل گهر

65

4-1-2- مراحل کار معدن گل گهر

66

4-2- بررسی سیستم انفجار و بهینه سازی آن در معدن

67

4-3- طراحی نقشه انفجار گل گهر با روشهای تئوریک

71

4-4- بررسی هزینه های انفجار در معدن گل گهر

72

4-5- نتایج حاصل از تحقیقات

72
ضمائم                                                                                
منابع
دسته بندی: فنی و مهندسی » معدن

تعداد مشاهده: 1273 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 77

حجم فایل:573 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل