فایل های دسته بندی تجزیه تحلیل مهندسی - صفحه 1

آموزش لینگو

لینگو ابزاری ساده برای بهره گیری از قدرت برنامه ریزی خطی و غیر خطی در فرموله کردن مسائل خیلی بزرگ به صورت مختصر و تجزیه و تحلیل آنهاست.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نرم افزار نسخه اصلی برنامه weibull ++6

نرم افزار فوق العاده ارزیابی تابع قابلیت اطمینان و توزع خرابی سیستم

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل