فایل های دسته بندی فلسفه و منطق - صفحه 1

تعريف «فلسفه» و «فيلسوف» در فايدون افلاطون

این مقاله تبیینی است از دگرگونی دیدگاه افلاطون نسبت به معنای «فلسفه » و «فیلسوف مقایسه با آثارِ پیشین او .فایدون تأویلِ افلاطون از زندگی و فلسفه و مرگ سقراط بر اساس آموزه های فرجام شناختی اورفیوسی و فیثاغورثی است

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فلسفه اخلاق در علم مديريت

اين مقاله سعي دارد با معرفي معنا و مفهوم اخلاق و علم مديريت و ايجاد آشنايي اوليه، و بيان نقش علم مديريت در تصميم گيري و لزوم رعايت اصول اخلاقي در آن، روشهاي تجزيه و تحليل مسائل اخلاقي مطرح در تصميم گيريها و اصول حاکم بر ارزشهاي اجتماعي معرفي شود.در نهايت، چيستي و فلسفه اخلاق در علم مديريت بيان ميشود

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معاني متفاوت سوژه در فلسفه آلن بديو

در این مقاله کوشیدهایم تا وجود نوعی ابهام را در کاربرد مفهوم سوژه در آثار آلن بدیو مشخص سازیم .این ابهام مربوط به وجود یک ناسازگاری و دودستگی میان تعبیرات مختلف بدیو پیرامون آن مفهوم است. این ناسازگاری به برانگیخته شدن تفاسیر مختلفی در این خصوص منجر شده است .

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نوابت» در فلسفه فارابي و ابن باجه

نوابت (استعاره اي از انسان هاي منفرد) از جمله مفاهيمي است که در فلسفه اسلامي کاربرد داشته است. هم فارابي و هم ابن باجه اين مفهوم را در فلسفه خود به کار برده اند. در اين مقاله با استفاده از روش تحليل فلسفي در پي پاسخ به اين سوال هستيم که اصطلاح نوابت در آراي فارابي و ابن باجه، چه مصداقي دارد

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جايگاه و کارکرد قوه حاکمه تاملي در فلسفه کانت

کانت ميان قوه حکم تعيني و قوه حکم تاملي تفاوت قائل است و آن را در دو قلمرو زيباشناسي و غايت شناسي تبيين مي کند. قوه حکم به معناي کلي، قوه اي است که به جزئيات ذيل قانون کلي مي پردازد؛ اگر کلي به مثابه قانون از پيش فراهم باشد، قوه حکم تعيني است

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

علم صوري يا ادراک مفهومي در فلسفه اشراق

سهروردي بر اساس حضور يا غيبت شيء از فاعل شناخت، علم آدمي را به علم حضوري اشراقي و علم مثالي يا صوري تقسيم مي کند. او حضور ذاتي نفس را مبناي علم حضوري و خاطره نفس از عالم محسوسات و مشاهدات را مبناي علم مثالي مي داند. به نظر وي ذهن همان جنبه مفهومي نفس است

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فلسفه وجودي دين با تاکيد بر تفسير آيه 24 انفال

بزرگترين نعمت الهي به انسان ها، نعمت دين و هدايت تشريعي است که تعالي حقيقي و وصول به هدف آفرينش و مقصد نهايي را براي پيروان آن تامين نموده و دستيابي به حيات طيبه آنها را تضمين مي کند. دين پژوهان همواره به دنبال بازشناسي کارکرد دين در زندگي انسان و چيستي فلسفه آن هستند.

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی