فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

مقاله EPISODE: An Extreme Programming Method for Innovative Software Based on Systems Design + ترجمه

مقاله EPISODE: An Extreme Programming Method for Innovative Software Based on Systems Design + ترجمه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله Extreme Programming for Service-Based Application Development Architecture + ترجمه

مقاله Extreme Programming for Service-Based Application Development Architecture + ترجمه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله Analysis the effect of data mining techniques on database + ترجمه

مقاله Analysis the effect of data mining techniques on database + ترجمه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله SensorFly: Controlled-mobile Sensing Platform for Indoor Emergency Response Applications + ترج

مقاله SensorFly: Controlled-mobile Sensing Platform for Indoor Emergency Response Applications + ترجمه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله Routing Approaches and Performance Evaluation in Delay Tolerant Networks + ترجمه

مقاله Routing Approaches and Performance Evaluation in Delay Tolerant Networks + ترجمه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله Routing protocols for DTN in vehicular environment + ترجمه

مقاله Routing protocols for DTN in vehicular environment + ترجمه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت متدولوژی RUP

پاورپوینت متدولوژی RUP

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سایت طراحی شده با جوملا

قالب سایت و سایت آماده جوملا

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل چالش های امنیتی در محاسبات ابری

تحلیل چالش های امنیتی در محاسبات ابری

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی